Előkelő germán nő ékszerei

A leletet 1955-ben, homokbányászás során találta egy répcelaki lakos. A szétdúlt női sírból származó leletegyüttes részei: késő római nyaklánc, korong alakú zárótagján Krisztus-monogrammal; ezüstből öntött, ékvésett, aranyozott állatfejes tűs ruhacsat, azaz fibula. Az eredetileg a késő római hadsereg katonai öveinek bronzvereteit díszítő ékvésett, geometrikus spirálindák a felület fény-árnyék hatásával érnek

Bővebben

Üvegkancsó

Sötéték színű, magas, körte alakú korsó. Talpa lapos, pereme függőleges, a forma fémedényt utánoz. Késő római sírból egy üvegpohárral és egy mázas tállal együtt találták (ún. mosdósi sírlelet). Egyedülálló darab: mind a magyar, mind pedig a külföldi leletanyagban igazi különlegességnek számít, mert a Kr. u. 4. századból nem ismert további

Bővebben

Szalagfonattal és állatornamentikával díszített korongfibula

A korai avar kor egyik leggazdagabb női sírjának a lelete a fonatmintával, maszkokkal és keresztmotívummal díszített korongfibula (tűs ruhacsat), amely a mellkason fogta össze a ruhát. A fibula formai és díszítőelemei Itáliától Skandináviáig megtalálhatók. A tárgy bizonyítja, hogy az avar uralom alatt élő germán népesség vezetői a Meroving-kori Európa jelentős

Bővebben

Orrvédő-lemez Krisztus-monogrammal

A kiállítás legkorábbi keresztény emlékei a Kr. u. 4. századból származnak. A korai keresztény pannóniai emlékek közül kiemelhető az alsóhetényi orrvédőlemez. A sisak orrvédőjének aranyozott ezüst díszítőlemezén Krisztus-monogram látható, ami arra utal, hogy magas rangú tulajdonosa keresztény lehetett. A sisakborítás és az orrvédő lemez tenyérnyire összenyomva került elő az alsóhetényi

Bővebben
© 2016 • Szent Márton & Pannónia • Minden jog fenntartva!